Gruppesupervision for psykologer

I foråret 2018 etableredes en gruppe på max 5 deltagere blandt erhvervspsykologer med nogen organisatorisk og konsulentmæssig erfaring. Gruppen bestod af interne og eksterne konsulenter, som har det til fælles, at de arbejder med organisation, ledelse og samarbejde.

Forudsætningen for at være med i gruppen var, at du er fagligt ambitiøs, og at du er rummelig over for forskellige tilgange og paradigmer. Det er temaer i organisationer og deres kompleksitet, der skal optage dig, og du skal have lyst til at kunne jonglere med nyttige greb fra et eller flere tilgange, men også til at kunne lade dig forstyrre af, at andre i gruppen bringer andre perspektiver ind. Endelig var det en forudsætning, at du er villig til at bidrage til tryghed og en gruppestemning, hvor ting kan tales om i et så frit og fortroligt rum som muligt.

Supervisionen foregår over hele dage, delvist som en traditionel gruppesupervision: Lotte Lüscher superviserer den enkelte og de øvrige arbejder med refleksioner i form af reflekterende team, bevidning og lign. former. Delvist –  og mhp. at skabe lidt variation i dagene, bragte Lotte temaer ind, som kan være relevante for deltagernes faglige felter.

Tidsramme: Start maj 2018, slut december 2018

Kravet til autorisation er, at mindst 40 timer af i alt 160 timer skal være supervision i gruppe.

1 times supervision = 60 minutter. Ved grupper på 3-5 deltagere godskrives 2/3 af en time.

Det betyder at 40 timer svarer til i alt 60 timers supervision.

 

Pris: Deltagelse i supervisionsgruppe koster 32.300 kr. + moms, inkl. materialer og forplejning.

Ved tilmelding og yderligere information bedes du kontakte PA, Thomas Smith, ved at sende en mail til thomas@clavis.dk

Tilmeldingsfrist mandag d. 9. april 2018.