Mette Ørts Bach Thingstrup

Gbys_clavis_web_viden_artikel_AM_200706_vers1

Fællesskabets paradokser

I denne er det lidt af en kunst at være i kontakt med fællesskabsfølelsen, når man samtidig er så isoleret. Det paradoksale i at føle sig tæt forbundet i et fællesskab – ved at holde sig for sig selv, fylder meget hos de fleste af os. Særligt nu, men også generelt, når man indgår i tætte fællesskaber, er det en svær akt at tage hensyn til individet og helheden samtidig.

Erhvervspsykologisk tidsskrift, Dansk Psykologisk Forlag, marts 2020

Gbys_clavis_web_viden_artikel_AM_200706_vers1

Begrund din ledelse – især i krisetid

I krisetider er det afgørende, at du begrunder din ledelse, så dine medarbejdere kan navigere og handle igennem krisens paradokser og ikke blive handlingslammede. Du skal klæde medarbejderne på til at forstå kompleksiteten, og samtidig skal de ledes entydigt. Hvordan? Det kommer erhvervspsykolog Mette Thingstrup og kommunikationsrådgiver Annette Bjerre Ryhede ind på i artiklen her.

Væksthus for Ledelse, LederWeb, april 2020