Gennemført certificering i MPI – Management of Paradox Indicator, Aarhus

Certificeringen sker på et seminar, hvor formålet bl.a. er, at deltagerne får en grundig indføring i paradoksledelse som fundament for at forstå ledelse, der rummer kompleksitet og opnår fortrolighed med tilbagemelding og dialog. Derudover får deltagerne også erfaring med, hvordan de bruger de tre indikatorer og indgår i en dialog med de andre deltagere såvel som underviserne om, hvorledes MPI kan og bør bruges.

Formålet med dagene er:

  1. At deltagerne får en grundig indføring i paradoksledelse som fundament for at forstå ledelse, der rummer kompleksitet.
  2. At introducere de muligheder, der er, for at bruge redskaberne fra MPI
  3. At opnå erfaring med redskaberne fra matchindikator, gruppe-indikator og selvindikator.
  4. At få en dialog med andre deltagere og med MPI underviserne om, hvorledes MPI kan og bør bruges, og hvad den er mindre egnet til – herigennem at kunne integrere værktøjet i egen praksis.
  5. At opnå fortrolighed med tilbagemelding og dialog.
  6. At kunne bruge MPI som et udviklingsredskab til ledelsesudvikling i en virksomhed, såvel individuelt som i grupper.