Gå-hjem-møde ved CA om “lederen mellem tvivl og handlekraft”

Gå hjem-mødet tager udgangspunkt i bogen ”Mellem tvivl og handlekraft – paradokser i det personlige lederskab”, som bygger videre på teorien om paradoksledelse. En tænkning, som integrerer to ellers modstridende ledelsesparadigmer: moderne ledelsesteorier (lederen som direktiv, retningsvisende, autoritativ, mål- og rammesættende, kontrollerende) og postmoderne teorier om ledelse (medinddragende, dialogisk, coachende, anerkendende, motiverende).

Oplægget fokuserer på de alment menneskelige modsætninger, som kommer i spil i rollen som leder. Det personlige lederskab betragtes på den ene side som tvivlende, famlende og ufærdigt, og samtidig med et stærkt behov for at vælge, tage ansvar og bevare ledelsesmæssig handlekraft.

Alle medlemmer af CA kan deltage. Du kan også deltage, selvom du ikke er medlem af CA. Du er velkommen til at invitere en eller flere kolleger med.

Tilmelding skal ske gennem CA via nedenstående link, hvor du også kan finde yderligere information om arrangementet.

https://www.ca.dk/kurser/lederen-mellem-tvivl-og-handlekraft-04092018