Gruppesupervision for psykologer

I efteråret 2019 etableres en gruppe på max 5 deltagere blandt erhvervspsykologer med nogen organisatorisk og konsulentmæssig erfaring. Gruppen består af interne og eksterne konsulenter, som har det til fælles, at de arbejder med organisation, ledelse og samarbejde.

Forudsætningen for at være med i gruppen er, at du er fagligt ambitiøs, og at du er rummelig over for forskellige tilgange og paradigmer. Det er temaer i organisationer og deres kompleksitet, der skal optage dig, og du skal have lyst til at kunne jonglere med nyttige greb fra et eller flere tilgange, men også til at kunne lade dig forstyrre af, at andre i gruppen bringer andre perspektiver ind. Endelig er det en forudsætning, at du er villig til at bidrage til tryghed og en gruppestemning, hvor ting kan tales om i et så frit og fortroligt rum som muligt.

Supervisionen foregår over hele dage, delvist som en traditionel gruppesupervision: Lotte Lüscher superviserer den enkelte og de øvrige arbejder med refleksioner i form af reflekterende team, bevidning og lign. former. Delvist –  og mhp. at skabe lidt variation i dagene, bringer Lotte temaer ind, som kan være relevante for deltagernes faglige felter.

Tidsramme: Start september 2019, slut april 2020

Kravet til autorisation er, at mindst 40 timer af i alt 160 timer skal være supervision i gruppe.

1 times supervision = 60 minutter. Ved grupper på 3-5 deltagere godskrives 2/3 af en time.

Det betyder at 40 timer svarer til i alt 60 timers supervision.

 

Pris: Deltagelse i supervisionsgruppe koster 32.300 kr. + moms, inkl. materialer og forplejning.

Ved tilmelding og yderligere information bedes du kontakte Clavis Erhvervspsykologi på mail kontakt@clavis.dk