Kursus om paradoksledelse – Lær at håndtere konstant modsatrettede krav

Oplever du modsatrettede krav, hvor du skal lykkes med udvikling og drift på én gang? At du skal have tillid til dine medarbejdere, men samtidig også skal følge med i hvad de laver?

Mannaz afholder tre-dages-kurser i paradoksledelse i København. Mette Thingstrup fra Clavis Erhvervspsykologi underviser på kurserne.

På kurset får du en ny tænkning omkring ledelse, hvor det ikke er et spørgsmål om enten-eller men både-og. Du lærer, hvordan du kan navigere i disse paradokser. Du får redskaber til at bevare handlekraft i en organisation fyldt med modsætninger og kompleksitet.

Kurset består af to moduler. På modul 1 får du over 2 dage, en grundig indføring i teorien og tænkningen bag paradoksledelse, hvorefter du har tid til at afprøve tænkningen og værktøjerne i praksis, inden vi afholder modul 2.

På modul 2 er der fokus på dine erfaringer i praksis med teorien, hvorefter vi arbejder videre og går tæt på dig som leder – mellem tvivl og handlekraft.

Modulerne vil veksle mellem teori, øvelser, casearbejde og sparring på konkrete ledelsesudfordringer.

Kursusdage:
Tre kursusdage i perioden 8. september – 7. oktober 2020.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her