Seminar om miljømæssig bæredygtighed i organisationer

Miljømæssig bæredygtighed er en dagsorden, der trænger sig på, og klimakrisen er aktuelt en af de store både udfordringer og muligheder for organisationer. Mange klimakonsulenter efterspørger, hvordan man skaber forandring med fokus på klima og miljø i organisationer i samarbejde med ledere og medarbejdere; Hvordan skaber vi forandring i organisationer, hvor miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed OG økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd? Hvordan forholder vi os til klimakrisen som en af de største udfordringer samtidig med, at vi arbejder med den som en
mulighed for at styrke organisationer?

På dette seminar får du viden og færdigheder, som konsulenter og nøglepersoner har behov for til at skabe konkrete resultater ift. klima og miljømæssig bæredygtighed i organisationer. Vi arbejder bl.a. med, hvordan konsulenter og nøglepersoner kan
hjælpe organisationer til at navigere i bæredygtighedens paradokser, det vil sige modsatrettede organisatoriske krav eller dagsordener som et fokus på bæredygtighed ofte indebærer.

Tid og sted:

Seminaret afvikles d. 29. og 30. januar 2020 kl. 09.00 – 16.00 på Varna Palæet, Ørneredevej 3, 8000 Aarhus C.

Prisen for 2 dages seminar er kr. 3.500 ekskl. moms. Prisen inkluderer morgenmad, grøn frokost og kaffe/te og kage.

For yderligere information, se mere her