Faciliterede AL-grupper: Ledelse af miljømæssig bæredygtighed

SEMINAR OG AL-GRUPPER

Hvordan tager man ledelse af miljømæssig bæredygtighed?
– Faciliterede AL-grupper

Hvis du deltager på seminaret i oktober eller tidligere har deltaget på vores seminar om miljømæssig bæredygtig ledelse, har du nu mulighed for at tilkøbe en plads i en aktionslæringsgruppe, som vil blive faciliteret af en erfaren konsulent fra Clavis Erhvervspsykologi.

Formålet med gruppen er at få pointerne og værktøjerne fra seminaret forankret yderligere i jeres praksis og få det mere ind under huden. Tanken er, at hver deltager i løbet af AL-møderne medbringer et tema/en udfordring/et forandringsprojekt fra egen praksis omkring arbejdet med bæredygtighed, som der ønskes sparring på. Sparringen faciliteres af konsulenten, og de resterende deltagere er med til at kvalificere sparringen. Hvis der er behov for input omkring et fælles tema, der rør sig i gruppen, kan konsulenten også komme med et lille oplæg.

Det praktiske
AL-grupperne består af af 5-6 ledere eller andre nøglepersoner med ansvaret for den bæredygtige udvikling i deres organisation. Det tilstræbes at skabe en divers gruppe med perspektiver fra både private og offentlige virksomheder og fra forskellige brancher, da vi har erfaret, at det kan være en styrke netop ind i temaet bæredygtighed.

Forløbet består af tre sparringer på fire timer + ½ times valgfri frokost.

Målgruppe
Målgruppen er for AL-grupperne er ledere, projektledere, koordinatorer, konsulenter eller andre med ansvaret for bæredygtighed i deres organisation.

Sted
Clavis Erhvervspsykologi
Nørreport 26, 2. sal
8000 Aarhus C

Dato og tid for sparringer i 2022/2023
AL1 kl. 8.00-12.30
Onsdag den 30. november
Onsdag den 8. februar
Onsdag den 22. marts

AL2 kl. 11.30-16.00
Torsdag den 1. december
Torsdag den 9. februar
Torsdag den 23. marts

Pris
Pris for deltagelse i AL-gruppe 8.500 kr. ekskl. moms pr. person. Prisen inkluderer tre sparringer á fire timer, kaffe/te og en sandwich (valgfri deltagelse i frokostpausen).

Tilmelding til AL-grupperne
Vi ser frem til at modtage din tilmelding på vores mail: kontakt@clavis.dk senest den 1. november 2022.
Oplys venligst ønsket gruppe (AL1 eller AL2), navn, stilling, organisation, information til kontakt og betaling samt eventuelle kostønsker. Din tilmelding er bindende.

Øvrige events

Tag magt over afmagten

Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.