Scroll Top

Gollum eller Gandalf? Hvor er du som leder?

Netværksmøde om vertikal udvikling for ledere

Gollum eller Gandalf?
Hvor er du som leder?

Vi står i dag midt i nogle af menneskehedens største udfordringer. For eksempel klimakrise, biodiversitetskrise og en globalisering som udfordrer kultur og samarbejder om vores fælles fremtid. Det stiller større krav til os som individer, organisationer og samfund. Og særligt til ledere. Men hvordan er du rustet til disse udfordringer? – og hvad med dine medarbejdere? Har I de rigtige kompetencer der vil sikre, at jeres organisation er en del af løsningen, og har succes i fremtiden?

Vi har længe været optaget af personlighedsprofiler. Særligt ift. at forudsige adfærd, og matche stillingsprofiler og kandidater bedst muligt. Men også som et værktøj til at styrke samarbejder og forstå dynamikker i grupper på arbejdspladser.

Men hvad nu hvis personlighedsprofiler kun viser én del af det, som skal til for at kunne forstå og arbejde succesfuld med netop disse emner? Hvad nu hvis der er en yderligere dimension, som er afgørende for at få succes i en verden med stadigt større kompleksitet?

Personlighedsprofiler hjælper os med at forstå forskelle i personlige præferencer og dispositioner. Men de hjælper os ikke med at forstå, hvorfor den kompleksitet mange af os støder på i vores professionelle virke, kan stige os over hovedet. Hvorfor der er nogen, som er i stand til at skabe fantastiske resultater, når de præsenteres for stor kompleksitet, mens andre fejler.

Hvis vi sammenligner med karakterer fra fortællingen om Ringenes Herre, så vil nogle ledere agere som Gollum med fokus på konkrete og kortsigtede gevinster for sig selv og sin egen organisation, mens andre som Gandalf, der ser helheder, tænker langsigtet og for det fælles bedste på et højere plan.

Vi har brug for både Gollum og Gandalf, men det er ikke lige meget hvor og hvornår. Så kom med på dette fyraftensmøde, og blive klogere på, hvorfor vi har brug for begge, hvad de forskellige typer betyder for din organisation, og måske også, hvor du selv befinder dig i spændet mellem de to.

På mødet vil du blive præsenteret for konceptet vertikal udvikling – herunder særligt teorien om handlingslogikker. Det er forskning i menneskelig udviklingsteori, som skaber en helt ny forståelse af ledelse og kompetencer. En af de mest populære artikler på området er udgivet i Harvard Business Reviews “10 Must Reads on Leadership”. Ligeledes er teorien ved at vinde frem i større virksomheder verden rundt.

Forskningen viser, at vi mennesker udvikler os både vertikalt og horisontalt. Den horisontale udvikling beskriver udvikling af viden og færdigheder, og det er her mange i dag primært har deres fokus i sammensætning og udvikling af teams og organisationer.

Den vertikale udvikling beskriver derimod udvikling af vores måde at forstå og forholde os til verden på. Dette har stor betydning for hvordan vi både tænker, føler og handler. Og hvor kompetente vi er til at agere i en kompleks verden. Eller sagt op en anden måde – hvor mange horisonter vi kan se, når vi skal sætte en kurs for os selv og som ledere for andre.

Bliv klogere på vertikal udvikling og hvordan det kan supplere traditionelle personprofiler. Både for din egen udvikling som leder, men også din og dine medarbejderes måde at agere på og løse opgaver på.

Program

 • Velkomst
  v/ Anna Kirstine Jespersen, Moderator og vært, Clavis Erhvervspsykologi
 • Introduktion til vertikal udviklingsteori og handlingslogikker og tematisk drøftelse
  v/ Johan Traekjaer, Senior Konsulent, Amara Collaboration
 • Aftensmad og netværk
 • Eksempler og drøftelse af brug af vertikal udvikling og handlingslogikker i en dansk kontekst
  v/ Søren Skjold Andersen, Direktør i GeoDrilling og Henrik Müller, Direktør i Renosyd
 • Introduktion til evalueringsværktøj i handlingslogikker
  v/ Johan Traekjaer, Senior Konsulent, Amara Collaboration

Yderligere materiale – for dig, der er så nysgerrig at du ikke kan vente

Tilmelding: Gollum eller Gandalf? Hvor er du som leder?

Kort om aftenens værter

Johan Traekjaer arbejder med voksne og vertikal udvikling i ledelse i Amara Collarboration som senior konsulent, og har ydermere forsket i den kognitive og adfærdsmæssige dimension af udvikling i mennesker. Johan har tidligere arbejdet med sikkerhed og krisehåndtering, og har derigennem opbygget en stor viden om, hvordan mennesker kan opbygge den nødvendige resiliens til at takle samtidens komplekse problemstillinger.”

Henrik D.H. Müller er kandidat i Skov- og Naturressourceøkonomi (Cand. Silv). Han har arbejdet med komplekse forandringsopgaver i en lang årrække. Både store samskabelsesprojekter, som har skabt så usædvanlige tiltag som at frivillige byggede en ny kommunal folkeskole. Han har særligt beskæftiget sig med den grønne omstilling, og har i et årti som klimachef haft ansvaret for den grønne omstilling af Aarhus som bysamfund. I dag er Henrik direktør i Renosyd og har blandt andet ansvaret for at understøtte omstillingen til en cirkulær fremtid i området syd for Aarhus.

Søren Skjold Andersen har med en cand.merc. i styring og ledelse en baggrund som økonom, men har de seneste ti år arbejdet med etablering af lodrette jordvarmeboringer som direktør i virksomheden GeoDrilling. Sideløbende har han arbejdet med at fremelske et paradigmeskifte inden for varmeforsyningen, bl.a. gennem en post som bestyrelsesformand i den almennyttige forening Termonet Danmark. Søren er optaget udvikling, både fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt. Herunder især samspillet mellem den teknologiske og menneskelige udvikling. Han drømmer om at se andelsbevægelsen opstå i en moderne form.

Anna Kirstine har en baggrund som cand.psych. med speciale i arbejds- og organisationspsykologi. Hun arbejder som erhvervspsykolog i Clavis Erhvervspsykologi, hvor hun understøtter organisatoriske forandringsprocesser samt udvikling af ledere og lederteams. I disse processer bringer hun sin viden og erfaring i spil bl.a. omkring forandringspsykologi, strategisk arbejde, trivsel, samarbejde og konflikt. Hun er særligt optaget af at understøtte den bæredygtige udvikling, og hun hjælper både ledere og medarbejdere med at navigere og skabe handlekraft i organisatorisk og faglig kompleksitet. Anna Kirstine har efteruddannet sig inden for bæredygtig forretningsudvikling.

Hvornår
Den 29. april 2024 kl. 18.00-21.00

Hvor
Clavis Erhvervspsykologi
Nørreport 26, 2. sal
8000 Aarhus C

Pris
250,00 kr. ekskl. moms. pr. deltager. Prisen inkluderer kaffe, te, aftensmad og drikkevarer.

Målgruppe
Ledere fra offentlige og private virksomheder.

Tilmelding
Udfyld og indsend formularen under eventbeskrivelsen.

Øvrige events

Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.