Scroll Top

Ældreområdet: Hvordan leder man medarbejdere i afmagt?

Fyraftensmøde

Ældreområdet: Hvordan leder man medarbejdere i afmagt?

Ældreområdet i Danmark er i disse år under et stort pres. Det mærkes, føles og opleves i særdeleshed af dem, der står helt inde i maskinrummet; medarbejderne. Manglende hænder, flere ældre og en øget kompleksitet i opgaveløsningen skaber frustrationer, og det øger risikoen for afmagt, som i forvejen ofte kan ramme os, når vi arbejder med andre mennesker.

Afmagten har mange forskellige ansigter og kan bl.a. risikere at ende i hårdt sprogbrug over for borgeren, manglende udførelse af vigtige plejeopgaver, forråelse, konflikt, opgivenhed og udbrændthed hos medarbejderne. Det er derfor afgørende vigtigt, at du som leder har blik for, hvordan og hvornår afmagten kan komme i spil, og hvordan du kan hjælpe dine medarbejdere med at håndtere den hensigtsmæssigt, når den rammer.

Bliv klogere på afmagten
Clavis Erhvervspsykologi inviterer til en faglig fyraften med titlen ”Hvordan leder man medarbejdere i afmagt?”. Her vil vi give dig som leder en dybere forståelse af afmagt som begreb og psykologisk tilstand. Vi vil tale om den afmagt, der særligt opstår i arbejdet med mennesker, og vi vil komme med konkrete input til og perspektiver på, hvordan man ledelsesmæssigt kan forholde sig til og handle, når medarbejdere – og en selv som leder – rammes og udfordres af afmægtigheden.

Aftenen vil være en blanding af oplæg fra aftenens værter samt drøftelser med andre ledere, der også oplever medarbejdere i afmagt – og som også selv kan blive ramt af afmagt i lederrollen.

Program

  • Velkomst
  • Når afmagten tager over – årsager, reaktioner og konsekvenser: Input v/ Clavis Erhvervspsykologi og drøftelser på tværs blandt aftenens deltagere
  • Let forplejning – vi serverer snacks og drikkevarer
  • At tage magt over afmagten – ledelsesperspektiver på håndteringen
    af afmagt: Input v/ Clavis Erhvervspsykologi og drøftelser på tværs blandt aftenens deltagere
  • Afrunding på aftenen

Aftenens værter
Anna Kirstine Spanggaard Jespersen & Annie Bjørnsig fra Clavis Erhvervspsykologi.

Se invitationen her (pdf)

Tilmelding: Hvordan leder man medarbejdere i afmagt?

Hvornår
Den 21. november 2023 kl. 17.00-19.30

Hvor
Alfred og Kamille
Sverigesgade 16 – Hus 10
5000 Odense

Pris
250 kr. ekskl. moms, inkl. let forplejning

Tilmelding
Udfyld og indsend formularen under eventbeskrivelsen.

Din tilmelding er bindende, og der er et begrænset antal pladser til fyraftensmødet.

Øvrige events

Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.