Tag magt over afmagten

Fyraftensmøde

Tag magt over afmagten

Oplevelsen af afmagt kan have mange forskellige udtryk. Den er en naturlig og uundgåelig del af arbejdslivet – og rammer særligt, når vi oplever ikke længere at kunne forstå eller rumme de systemer eller mennesker vi omgås, og når vi i vores faglighed oplever ikke at kunne gøre den forskel, vi gerne vil.

Når vi rammes af afmagt, kan det have store konsekvenser – både for individet, for de mennesker der arbejdes med og for organisationen. Stress, forråelse, selvbebrejdelse, udadvendt aggression, konflikter, mistrivsel.

Afmagt kan ikke fjernes, men må håndteres, og her spiller du som leder en afgørende rolle. Men hvad gør du, når du som leder selv føler dig afmægtig i mødet med medarbejdere i afmagt?

Afmagt som begreb og tilstand
På denne faglige fyraften søger vi en dybere forståelse af afmagt som begreb og
tilstand. Vi arbejder med, hvordan man ledelsesmæssigt kan forholde sig til og handle, når medarbejdere – og man selv – rammes og udfordres af afmægtigheden.

Aftenen vil være en blanding af input fra aftenens værter samt drøftelser med andre ledere, der også oplever medarbejdere i afmagt – og som også selv kan blive ramt af afmagt i lederrollen.

Program

 • Velkomst
 • Når afmagten tager over – årsager, reaktioner og konsekvenser
  Input v/ Clavis Erhvervspsykologi og drøftelser på tværs blandt aftenens
  deltagere
 • Let forplejning – vi serverer snacks og drikkevarer
 • At tage magt over afmagten – ledelsesperspektiver på håndteringen
  af afmagt
 • Input v/ Clavis Erhvervspsykologi og drøftelser på tværs blandt aftenens
  deltagere
 • Afrunding på aftenen

Se invitationen her (pdf)

Sted
Vi afholder fyraftensmødet i vores egne lokaler: Nørreport 26, 2. sal, 8000 Aarhus C

Dato
Den 6. december 2022
kl. 17.00-19.30.

Pris
250 kr. ekskl. moms

Tilmelding
Du kan tilmelde dig her: kontakt@clavis.dk
Oplys venligst navn, stilling, organisation, information til kontakt og betaling samt eventuelle hensyn til din forplejning.

Der er et begrænset antal pladser til arrangementet, og vi ser frem til at modtage din tilmelding senest den 15. november 2022 kl. 12.00.

Din tilmelding til fyraftensmødet er bindende.

Øvrige events

Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.