Modenhed i ledelse: Samtale mellem Lotte Lüscher og Klaus Majgaard

Viden

Modenhed i lederskabet

Samtale mellem Klaus Majgaard (Ledelsesrådgiver og forfatter) og Lotte Lüscher (Clavis Erhvervspsykologi) om, hvordan man udvikler sin evne til at håndtere paradokser:

Ledere står ofte i situationer, hvor der er modstridende forventninger og værdier på spil. Det er ikke nok bare selv at kunne sno sig. Ledere skal hjælpe hele fællesskaber med at handle formålsorienteret i komplekse situationer. Og det stiller store krav til modenheden – forstået som det at kunne håndtere kompleksitet på en realistisk og nuanceret måde.

Ofte vil ledere føle sig på psykologisk overarbejde. Og det er tegn på, at situationen kalder på forståelser og handlemønstre, som udfordrer lederens eget ståsted. Der er en mængde følelser, som kan indikere dette – forstærket kritik af omverden, forstærket kritik af selvet eller overdrevne fantasier om synteser og handlekraft. Det gode er, at disse følelser er vigtige pejlemærker, der kan fortælle os, hvordan bevæger os i udviklingen af modenhed og handlekraft.

Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.