19th Ave New York, NY 95822, USA

Kenneth Børgesen

Om os

Kenneth Børgesen

Kenneth Børgesen er autoriseret og specialistuddannet psykolog, Ph.d. i strategisk ledelse fra Aalborg Universitet.

Kenneth har i mere end 20 år hjulpet ledere og organisationer med facilitering og udvikling af ledelse, organisationskultur, strategi og processer/strukturer. Kenneth har arbejdet i mange forskellige organisationer, i både den private og i den offentlige sektor. Heriblandt banker, industri, undervisning og forskning samt ministerier og styrelser. Han har et særligt fokus på organisatoriske dilemmaer og paradokser.

Fremfor at flytte udviklingsarbejdet ud af sin kontekst, observerer og intervenerer Kenneth ofte direkte i ledelsesarbejdet. F.eks. på direktions- og ledergruppemøder. Og han gør en dyd ud af at lære den gruppe og organisation han arbejder for, bedst muligt at kende. Med afsæt i sin praktiske og forskningsmæssige baggrund i organisationskultur, er Kenneth for nylig trådt ind i et internationalt netværk af erfarne konsulenter der, på kryds og tværs af landegrænser, arbejder med kulturelle transformationer. Erfaringer, perspektiver og sparringsmuligheder herfra trækker Kenneth med ind i de kulturforandringsprojekter han arbejder med.

Kenneth arbejder især med:

 • Ledelsesudvikling med fokus på roller, organisationsforståelse, teamudvikling og forandring.
 • Organisationsudvikling, særligt med fokus på samarbejde og implementering af forandringsprocesser.
 • Ledersparring – samtaler med ledere og medarbejdergrupper, som ønsker at udvikle sig personligt og professionelt.
 • Strategi- og kulturudvikling, strategiske fikspunkter og pejlemærker

Kenneth har en coach-uddannelse fra American Coaching Association og er certificeret i brugen af en række erhvervspsykologiske og organisationskulturelle tests, herunder:

 • Business-focused Inventory of Personality (BIP)
 • Organizational Culture Assessment Inventory (OCAI)
 • Leadership Effective Analysis test (LEA)
 • NEO PI-R personlighedstest
 • Jungs Type Indikator (JTI)
 • Stress Indikator
 • Bomat IQ test

Kenneth har forsket og undervist i organisationsteori, organisationskultur, ledelse og strategi på både Aalborg Universitet og CBS. Han er desuden forfatter til flere bogkapitler og artikler, heriblandt:

2019: Fra præstationsledelse til læringsbaseret mestringsledelse, Børgesen, K., I: P. Helth (red.), Ledelse og Læring i praksis, s. 279-294. Samfundslitteratur

2018: How a Bachelor in Leadership Would Fill a Gap: Debating Education, Certification and practice, Børgesen, K., Nielsen, R.K. & Henriksen T.D., I: A. Örtenblad, Professionalizing Leadership, s. 393-401. Palgrave Macmillan

2018: Management/Leadership: Profession, Professional, Professionalization, Nielsen, R.K., Henriksen T.D. & Børgesen, K., I: A. Örtenblad, Professionalizing Leadership, s. 219-234. Palgrave Macmillan

2018: Learning to Lead in Contemporary Performance Management, Ph.d. afhandling, Børgesen, K.

2018: Mellemlederes målstyringspraksis i et højt formaliseret performance-og målstyringssystem, Børgesen, K., Elmholdt, C. & Henriksen, T.D., Tidsskrift for Arbejdsliv 20(4), 48-71

2017: Virtually teaching virtual leadership. Conference paper: Becoming a Leader a Matter Of Education, Henriksen, T.D., Nielsen, R.K. & Børgesen, K.

2016: Can good leadership be learned through business games? Henriksen, T.D. & Børgesen, K., Human Resource Development International 19(5), 388-405

2016: Exploiting formal, non-formal and informal learning when using business games in leadership education, Børgesen, K., Nielsen, R.K. & Henriksen T.D., Development and Learning in Organizations: An International Journal, 6

2016: Challenging traditional leadership behaviors in a distributed and ambiguous knowledge-intensive work environment, Børgesen, K., Danish Journal of Management and Business 80(1), 7-23

2015: Performance management i en krisetid, Elmholdt, C., Birk, R.H. & Børgesen, K., Tidsskrift for Arbejdsliv 17(3), 63-76

Kenneth_Borgesen
Kenneth Børgesen
Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.