Søren Schøler Nielsen

Om os

Søren Schøler Nielsen

Søren er konsulent hos Clavis Erhvervspsykologi og har siden 2017 arbejdet som konsulent med fokus på udvikling, rekruttering og onboarding i små og mellemstore, ejerledede virksomheder såvel som internationale koncerner.

Søren er optaget af at skabe effekt og varig forandring ved at holde et skarpt fokus på udviklingsopgaven specifikke mål og succeskriterier og samtidig tage hensyn til organisationens kultur, historie, strategi og struktur såvel som den enkelte leders udgangspunkt – og selvfølgelig markedets betydning.

Søren er derudover certificeret Business Coach og er som formand for Organisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologforening optaget af den praktiske anvendelse af psykologien som fag i en forretningsmæssig kontekst.

Søren har erfaring med individuelle udviklingsforløb for direktører, ledere og specialister såvel som udviklingsforløb på gruppe- og organisationsniveau og er en kompetent og entusiastisk sparringspartner, der skaber tryghed og rum til refleksion – og ikke er bange for at udfordre sine kunders gængse antagelser.

Soeren_web
Søren Schøler Nielsen
Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.