Hvordan tager man ledelse af miljømæssig bæredygtighed?

SEMINAR OG AL-GRUPPER

Hvordan tager man ledelse af miljømæssig bæredygtighed?

Miljømæssig bæredygtighed er en dagsorden, som for alvor trænger sig på i hele verden, og klimakrisen giver aktuelt både store udfordringer og muligheder for organisationer.

Det er efterhånden gået op for de fleste, ”hvorfor vi skal arbejde med klima og bæredygtighed, og vi går nu ud på det måske sværeste stykke af rejsen, hvor rigtig mange organisationer og ledere står over for et stort ”hvordan”? Det spørgsmål vil vi arbejde med på seminaret: Hvordan tager man ledelse af miljømæssig bæredygtighed?

Handlekraft i modsatrettede krav
På seminaret får du viden, værktøjer og færdigheder, som ledere og andre
nøglepersoner har behov for, til at komme skridtet videre og skabe resultater i forhold til den miljømæssige bæredygtige omstilling.

Vi vil arbejde med dagsordener som for eksempel:

 • Hvordan skaber vi forandring i organisationer, hvor miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed OG økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd?
 • Hvordan forholder vi os til klimakrisen som en af de største udfordringer OG  arbejder med den som en mulighed for at styrke organisationer?
 • Hvordan kan vi skabe resultater allerede i dag OG samtidig vente på bedre
  løsninger og teknologier i de kommende år?

Den bæredygtige dagsorden er fyldt med kompleksitet, uforudsigelighed, modsatrettede krav og paradokser, og netop dét vil vi hjælpe dig med at navigere og agere i for at lykkes med omstillingen.

Med paradokstænkningen som udgangspunkt arbejder vi med den tænkning og adfærd, som ledere og andre nøglepersoner har brug for, for at skabe de nødvendige forandringer i deres organisationer.

Som deltager på seminaret får du indsigt i ledelsesmæssige greb og værktøjer til at kunne navigere og finde handlekraft gennem den kompleksitet og de modsatrettede krav, som en bæredygtig dagsorden ofte indebærer.

Hvad får du med fra seminaret?

Færdigheder til at

 • Identificere og analysere, hvilke modsatrettede krav, der kan komme i spil, og som kan spænde ben for konkrete bæredygtige initiativer og forandringsprojekter.
 • Bruge integrativ tænkning, som en måde at håndtere evt. modsatrettede krav og hensyn på, og finde løsninger, der tager højde for begge dele.

Indsigt i og viden om

 • Paradokstænkning og integrativ tænkning.
 • De kompetencer, det kræver at lede en miljømæssig bæredygtig dagsorden.
 • Konkrete cases i arbejdet med bæredygtighed.
 • Begrebet bæredygtighed og FN’s Verdensmål som et fælles sprog. Herunder også muligheder og faldgruber.

Mulighed for

 • At omsætte seminarets viden og bruge værktøjer på egen praksis gennem arbejde med konkrete opgaver på seminaret.
 • Videndeling, erfaringsudveksling og netværk med andre ledere og nøglepersoner indenfor klima – og miljømæssig bæredygtighed.
 • At blive en del af en AL-gruppe for ledere eller andre nøglepersoner, der har ansvaret for en bæredygtig udvikling i deres organisation. Se yderligere herunder.

Konsulenter og undervisere
Henrik D. H. Müller er klimachef i Aarhus Kommune og har haft ansvaret for Aarhus Kommunes klimaindsats siden 2015. Henrik arbejder på nuværende tidspunkt med at implementere Aarhus Kommunes Klimahandlingsplan 2020-2024. Henrik har stor erfaring med innovation, forandringsledelse og bæredygtig udvikling af organisationer og lokal samfund. Henrik er optaget af hvordan offentlig-privat samskabelse kan være med til at løse klimaudfordringerne, og af hvordan ledere både skal være strategisk stærke og samtidig elske at komme tæt på detaljerne, når det er nødvendigt.

Anna Kirstine Spanggaard Jespersen er cand.psych. med speciale i bæredygtig ledelse. Hun er erhvervspsykolog i Clavis Erhvervspsykologi, hvor hun arbejder med udviklingsprocesser og støtter både ledere og medarbejdere i at skabe overblik og udvikle opgaveløsningen og gode samarbejdsrelationer. Anna Kirstine har efteruddannet sig inden for bæredygtig forretningsudvikling med fokus på bæredygtige forretningsmodeller, cirkulær økonomi og strategisk arbejde med bæredygtighed. Anna Kirstine arbejder med bæredygtighedens paradokser som afsæt til organisatoriske forandringer, så miljø, opgaven, mennesker og økonomi spiller sammen. Hun er optaget af, hvordan vi kan vende tvivl og kompleksitet til handlekraft i den grønne omstilling.

Faciliterede AL-grupper
Hvis du deltager på seminaret i oktober eller tidligere har deltaget på vores seminar om miljømæssig bæredygtig ledelse, har du nu mulighed for at tilkøbe en plads i en aktionslæringsgruppe, som vil blive faciliteret af en erfaren konsulent fra Clavis Erhvervspsykologi.

Formålet med gruppen er at få pointerne og værktøjerne fra seminaret forankret yderligere i jeres praksis og få det mere ind under huden. Tanken er, at hver deltager i løbet af AL-møderne medbringer et tema/en udfordring/et forandringsprojekt fra egen praksis omkring arbejdet med bæredygtighed, som der ønskes sparring på. Sparringen faciliteres af konsulenten, og de resterende deltagere er med til at kvalificere sparringen. Hvis der er behov for input omkring et fælles tema, der rør sig i gruppen, kan konsulenten også komme med et lille oplæg.

Det praktiske
AL-grupperne består af af 5-6 ledere eller andre nøglepersoner med ansvaret for den bæredygtige udvikling i deres organisation. Det tilstræbes at skabe en divers gruppe med perspektiver fra både private og offentlige virksomheder og fra forskellige brancher, da vi har erfaret, at det kan være en styrke netop ind i temaet bæredygtighed.

 Forløbet består af tre sparringer på fire timer + ½ times valgfri frokost.

Dato og tid for sparringer i 2022/2023
AL1 kl. 8.00-12.30
Onsdag den 30. november
Onsdag den 8. februar
Onsdag den 22. marts

AL2 kl. 11.30-16.00
Torsdag den 1. december
Torsdag den 9. februar
Torsdag den 23. marts

Mødested
Clavis Erhvervspsykologi
Nørreport 26, 2. sal
8000 Aarhus C

Pris
Pris for deltagelse i AL-gruppe 8.500 kr. ekskl. moms pr. person. Prisen inkluderer tre sparringer á fire timer, kaffe/te og en sandwich (valgfri deltagelse i frokostpausen).

Tilmelding til AL-grupperne
Vi ser frem til at modtage din tilmelding på vores mail: kontakt@clavis.dk senest den 1. november 2022. Oplys venligst ønsket gruppe (AL1 eller AL2), navn, stilling, organisation, information til kontakt og betaling samt eventuelle kostønsker. Din tilmelding er bindende.

Målgruppe
Målgruppen er for denne dag er ledere, projektledere, koordinatorer, konsulenter eller andre med ansvaret for bæredygtighed i deres organisation.

Sted
Ecopark, Bautavej 1A
8210 Aarhus V

Dato
Den 4. oktober 2022
kl. 8.30 – kl. 16.00

Pris
3.495 kr. ekskl. moms

Tilmelding
Du kan tilmelde dig her: kontakt@clavis.dk
Oplys venligst navn, stilling, organisation, information til kontakt og betaling samt eventuelle kostønsker.

Der er et begrænset antal pladser til seminaret, og vi ser frem til at modtage din tilmelding senest den 6. september 2022 kl. 12.00.

Din tilmelding til seminaret er bindende.

Øvrige events

Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.