Scroll Top

Clavis Erhvervspsykologi
Ledelses- og organisationsudvikling i øjenhøjde

I Clavis Erhvervspsykologi rådgiver og udvikler vi ledere og organisationer i hele Danmark. Vores konsulenter er drevet af at skabe god ledelse, udvikle ledere på alle ledelsesniveauer og bygge stærke organisationer. Vi tilbyder konkret ledelses- og organisationsudvikling i øjenhøjde til både private og offentlige organisationer.

Organisationsudvikling

Hvordan bevæger I jeres organisation, udvikler jeres forretningsmodel og implementerer jeres strategi i hele organisationen? Hvordan får I forandringer, forretning, processer, mennesker og organisation til at spille sammen?

Ledelsesudvikling

Hvordan navigerer I som ledere i havet af modsatrettede krav og forventninger? Hvordan skaber I resultater for forretningen, opbygger en velfungerende organisation og skifter mellem forskellige ledelsespositioner – på én gang?

Teamudvikling

Har I svært ved at skabe momentum blandt jeres ledelsesteams og identificere de fælles, strategiske ledelsesopgaver? Halter det med at få implementeret forandringer og organisationsændringer? Eller har I bare ambitioner om at udvikle jer som ledere?

Ledersparring

Gentager du de samme mønstre og ender du i de samme konflikter og med de samme problematikker igen og igen? Er du bevidst om din egen ledelse? Kender du din foretrukne ledelsesstil, eller udøver du ledelse på gefühl?

Stresshåndtering

Stress kan ramme alle. I Clavis Erhvervspsykologi er vi specialister i at hjælpe og rådgive ledere, medarbejdere og organisationer om stress og stressrelaterede problemstillinger. Vi tilbyder individuelle stresssamtaler og skræddersyede stressforløb af både individuel og organisatorisk karakter.

Samarbejde og konflikthåndtering

Konflikter kan være meget skadelige for både organisationens kerneydelser og mål og de involverede parters trivsel. I Clavis Erhvervspsykologi er vi specialister i at hjælpe jer med at håndtere små eller store konflikter, så de ikke skader organisationen og jeres professionelle liv.

Her finder du os i Aarhus

Nørreport 26, 2. sal
8000 Aarhus C
Telefon 30 58 88 68

Velkommen
Du finder os på 2. sal, mens Advokatkompagniet holder til i stueetagen og på 1. sal. Der er offentlig parkering i gården bag bygningen (betalingsparkering “Nørreport” eller “Arkitektskolen”).
Se vejviser her (åbner pdf)

Rune Asmund Sørensen
Vejle Kommune

”Clavis har stået for vores lederudviklingsforløb, hvor 100 ledere fra vores daginstitutioner er blevet klædt på til lede inkluderende læringsmiljøer. Forløbet har været et stor succes, og vi har fået en masse begejstrede tilbagemeldinger fra lederne: ”Det har er noget vi kan bruge i det daglige!”

Mette Kjærgaard Svendsen
Arbejdsmiljø København

Hjulet med de paradoksale opgaver som redskab har givet SÅ MEGET MENING at arbejde ud fra. Jeg har nu haft 5 af 6 afdelinger igennem, og de har simpelthen været så glade for forløbet. De møder slukørede frem, arbejder helt vildt med først at se tilbage ud fra hjulet (og tilegne sig redskabet og tankesættet) og derefter fremad for at lave fælles konkrete aftaler på baggrund fælles fokus.

Talk: Grænsesætning

Video: I denne talk kan du høre de mest centrale pointer omkring grænsesætning i rollen som offentlig leder.

Ledelsesugen 2023

Webinar: Lederskabets paradokser

Webinar: Få konkrete anbefalinger til, hvordan du som offentlig leder kan arbejde med lederskabets paradokser.

Ledelsesugen 2023

Talk: Afmagt

Video: I denne talk bliver du introduceret til centrale aspekter ved afmagt, og hvorfor det kan anskues som samtidens oversete vilkår i offentlig ledelse.

Ledelsesugen 2023

Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.