Erhvervspsykologer og organisationskonsulenter i Aarhus og København

Paradoksledelse er et vigtigt element i vores arbejde med kommunale institutioner, statslige organisationer og små og mellemstore virksomheder. Vi hjælper jer med at udvikle jeres forretningsmodel og implementere strategier og forandringer i hele organisationen. Sammen med jer udvikler vi velfungerende ledere og lederteams, der kan navigere i de mange modsatrettede krav og forventninger, I møder.

Vores konsulenter og erhvervspsykologer har indgående viden om de brancher, de arbejder med – fra børne- og ungeområdet i kommunerne, de kommunale forvaltninger og statslige organisationer til private rådgivere eller landbrugsområdet.

Organisationsudvikling

Hvordan bevæger I jeres organisation, udvikler jeres forretningsmodel og implementerer jeres strategi i hele organisationen? Hvordan får I forandringer, forretning, processer, mennesker og organisation til at spille sammen?

Ledelsesudvikling

Hvordan navigerer I som ledere i havet af modsatrettede krav og forventninger? Hvordan skaber I resultater for forretningen, opbygger en velfungerende organisation og skifter mellem forskellige ledelsespositioner – på én gang?

Teamudvikling

Har I svært ved at skabe momentum blandt jeres ledelsesteams og identificere de fælles, strategiske ledelsesopgaver? Halter det med at få implementeret forandringer og organisationsændringer? Eller har I bare ambitioner om at udvikle jer som ledere?

Ledersparring

Gentager du de samme mønstre og ender du i de samme konflikter og med de samme problematikker igen og igen? Er du bevidst om din egen ledelse? Kender du din foretrukne ledelsesstil, eller udøver du ledelse på gefühl?

Rune Asmund Sørensen
Vejle Kommune

”Clavis har stået for vores lederudviklingsforløb, hvor 100 ledere fra vores daginstitutioner er blevet klædt på til lede inkluderende læringsmiljøer. Forløbet har været et stor succes, og vi har fået en masse begejstrede tilbagemeldinger fra lederne: ”Det har er noget vi kan bruge i det daglige!”

Heidi Strandbygaard
Deloitte

Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg ikke selv ville have været i stand til at ”spotte” mine udfordringer så tydeligt uden Lottes hjælp, men endnu vigtigere føler jeg, at jeg er blevet hjulpet rigtig godt på vej i relation til det arbejde der ligger fremadrettet i forhold til at få indarbejdet en ændret adfærd i nogle situationer, og i andre blive mere sikker i forhold til egne grænser.

Mette Kjærgaard Svendsen
Arbejdsmiljø København

Hjulet med de paradoksale opgaver som redskab har givet SÅ MEGET MENING at arbejde ud fra. Jeg har nu haft 5 af 6 afdelinger igennem, og de har simpelthen været så glade for forløbet. De møder slukørede frem, arbejder helt vildt med først at se tilbage ud fra hjulet (og tilegne sig redskabet og tankesættet) og derefter fremad for at lave fælles konkrete aftaler på baggrund fælles fokus.

Kunsten at koge en frø: Du skal elske problemer og dyrke samskabelse, hvis du vil have succes med klimamål

ARTIKEL: Klimadagsordenen nødvendiggør nogle af de både vigtigste og sværeste strategiske og organisatoriske forandringsprocesser i mange organisationer. Du skal som leder både elske problemer og være i stand til at håndtere komplekse og paradoksale problemstillinger for at kunne levere gode resultater på klimamål.

Artiklen er skrevet af Anna Kirstine Jespersen, Camilla Duus og Henrik Müller.

Teknik og Miljø, september 2021 (pdf)

Det gælder om at finde balancen mellem nærhed og afstand

ARTIKEL: Kender du det, at det som skoleleder kan det være svært at finde den rette dosis handlekraft og beslutningsevne uden at tage over og ’fikse’ problemerne for medarbejderne? Især når det handler om udfordringer med inklusion?
Konsulent hos Clavis Erhvervspsykologi Lene Ravn Holst har i samarbejde med Herning Kommune stået for en omfattende undersøgelse blandt dagtilbuds- og skoleledere. I Skolelederforeningens magasin Plenum beskriver hun, de svære situationer, som undersøgelsen viste, og giver bud på, hvad man som leder skal være opmærksom på for at finde balancen.

Plenum, maj 2021 (pdf)

Ledelsesmæssige greb kan styrke inklusionen i skolen

ARTIKEL: At skabe gode fællesskaber for alle børn i folkeskolen er en vigtig dagsorden, men i mange af landets 98 kommuner er der udfordringer. En ny tilgang til at se handlemuligheder i budgettet kombineret med gode ledelsesmæssige greb kan bidrage til at knække en negativ udvikling, hvor stadig flere børn henvises til specialområdet.

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12 / 2021

Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.