Scroll Top

Ledelsesudvikling

Ydelser

Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling klæder jer på til at navigere blandt de mange modsatrettede krav og forventninger, der er til jer som ledere. Gennem vores ledelsesudviklingsforløb opnår I en bevidsthed om egen ledelse, så I kan skifte mellem forskellige ledelsespositioner, løfte de udfordringer og ambitioner organisationen står overfor og opbygge velfungerende ledelsesteams.

Vi tilbyder ledelsesudvikling indenfor

  • Lederudviklingsforløb med fokus på (udvikling af) organisationens ledelseskompetencer
  • Personlige aspekter i lederrollen
  • Sparring til lederteams – hvordan understøtter lederne organisationens/enhedens opgave/ambitioner/udfordringer (hvor står vi nu – hvor skal vi hen)

Paradoksledelse

Vi arbejder med afsæt i paradoksledelse, der ser ledelsesopgaven som kompleks og præget af mange og ofte modsatrettede krav. Paradoksledelse handler om at kunne arbejde med en både-og-tænkning, så I bevarer kompleksiteten i de ledelsesmæssige refleksioner og ikke ender med forsimplede enten-eller-løsninger. Som ledere skal I fx skifte mellem at være støttende og udfordrende, beslutsomme og involverende, visionære og praktiske, og I skal sikre både fornyelse og stabilitet. Det stiller store krav til omstillingsevnen og kræver gode relationelle kompetencer og en vedvarende kompetenceudvikling.

Sådan arbejder vi med ledelsesudvikling
Som erhvervspsykologer arbejder vi med ledelsesudvikling tæt på jeres hverdag og den kontekst, I udøver ledelse i – organisation, ledelsesteams og medarbejdere – for at opnå vedvarende resultater. I vores samtaler med jer, går vi tæt på og giver konkret og brugbar feedback. Sammen afklarer vi, hvad I vil opnå, og hvordan I får det ført ud i praksis.

Vi har stor erfaring med ledelsesudvikling i det private og det offentlige, og med både små og store organisationer, institutioner og afdelinger. Den viden og erfaring kombinerer vi med effektive, afprøvede metoder og den nyeste forskning.

Ledelse er ikke noget, I bliver færdige med, men et kontinuerligt udviklingspunkt, I skal arbejde med på mange niveauer for at opfylde de mange paradoksale krav, I bliver stillet overfor.

Blogindlæg:

Stærkere sammenhængskraft på tværs af organisationen – hvad kræver det af cheferne?

Tværgående samarbejde kræver tværgående ledelse, og det er ikke nok at ‘talk the talk’, du skal også ‘walk the talk’ – og her er samarbejdet i chefteamet afgørende.

Det skriver Lars Dalby Gundersen i blogindlægget Stærkere sammenhængskraft på tværs af organisationen – hvad kræver det af cheferne?

Video:

Digital ledelse og SoMe i store organisationer

Digital ledelse er en nødvendighed – ikke kun i coronatiden, men i det hele taget. Som offentlig leder kan du ikke længere gemme dig bag dit byvåben – du skal derud selv. Hvordan lykkes du med det og hvor ligger faldgruberne?

Det taler Martin Østergaard, direktør fra Børn og Unge i Aarhus Kommune og Camilla Duus om i denne video

Få vores nyhedsbrev
- viden, inspiration, nyheder om vores arrangementer og værktøjer til dit lederliv.
Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.