Scroll Top

Ydelser

Vores ydelser

Organisationsudvikling, ledersparring, teamudvikling, stresshåndtering samt samarbejde og konflikthåndtering

Vi arbejder konkret og praksisnært med ledere på alle ledelsesniveauer, lederteams og offentlige og private organisationer. Vi tilbyder bl.a. lederudviklingsforløbledersparringteamudvikling, organisationsudvikling, stresshåndtering og forløb om samarbejde og konflikthåndtering.

Paradoksledelse er et vigtigt element i vores arbejde med at udvikle offentlige og private organisationer. Sammen med jer skaber vi velfungerende ledere og lederteams, der kan navigere i de mange modsatrettede krav og forventninger, I står overfor.

Vores konsulenter har indgående viden om de brancher, de arbejder med – fra velfærdsområderne i kommunerne, sundhedsvæsenet, de danske regioner, kommunale forvaltninger og statslige organisationer til små, mellemstore og store virksomheder.

I vores udviklingsforløb får I en klar retning for jeres udviklingsprocesser og kan omsætte dem til konkrete handlinger.

Læs mere om vores ydelser og kontakt os, hvis vi kan hjælpe dig og din organisation.

Kontakt os

Kontakt os, hvis vi kan hjælpe dig og din organisation.

Mobil: 30 58 88 68
Mail: kontakt@clavis.dk

Få vores nyhedsbrev
- viden, inspiration, nyheder om vores arrangementer og værktøjer til dit lederliv.

Organisationsudvikling

Hvordan bevæger I jeres organisation, udvikler jeres forretningsmodel og implementerer jeres strategi i hele organisationen? Hvordan får I forandringer, forretning, processer, mennesker og organisation til at spille sammen?

Ledelsesudvikling

Hvordan navigerer I som ledere i havet af modsatrettede krav og forventninger? Hvordan skaber I resultater for forretningen, opbygger en velfungerende organisation og skifter mellem forskellige ledelsespositioner – på én gang?

Teamudvikling

Har I svært ved at skabe momentum blandt jeres ledelsesteams og identificere de fælles, strategiske ledelsesopgaver? Halter det med at få implementeret forandringer og organisationsændringer? Eller har I bare ambitioner om at udvikle jer som ledere?

Ledersparring

Gentager du de samme mønstre og ender du i de samme konflikter og med de samme problematikker igen og igen? Er du bevidst om din egen ledelse? Kender du din foretrukne ledelsesstil, eller udøver du ledelse på gefühl?

Stresshåndtering

Stress kan ramme alle. I Clavis Erhvervspsykologi er vi specialister i at hjælpe og rådgive ledere, medarbejdere og organisationer om stress og stressrelaterede problemstillinger. Vi tilbyder individuelle stresssamtaler og skræddersyede stressforløb af både individuel og organisatorisk karakter.

Samarbejde og konflikthåndtering

Konflikter kan være meget skadelige for både organisationens kerneydelser og mål og de involverede parters trivsel. I Clavis Erhvervspsykologi er vi specialister i at hjælpe jer med at håndtere små eller store konflikter, så de ikke skader organisationen og jeres professionelle liv.

Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.