Scroll Top

Ydelser

Erhvervspsykologi og paradoksledelse: organisationsudvikling, lederudvikling og teamudvikling

Vi arbejder med organisationer og ledere i kommunale og private virksomheder, ofte med udgangspunkt i paradoksledelse. Vi sætter fokus på de mange paradoksale krav til jer som ledere og i jeres organisationer, så I får en klar retning for jeres udviklingsprocesser og kan omsætte dem til konkrete handlinger.

Vi arbejder konkret og praksisnært med ledere, lederteams og organisationer og tilbyder lederudviklingsforløb, ledersparring, teamudvikling og organisationsudvikling fx på børne- og ungeområdet, i statslige organisationer og blandt kommunale ledere og i SMV’er – små og mellemstore virksomheder.

Vores konsulenter og erhvervspsykologer har branchespecifik viden om jeres område og arbejder ind i jeres konkrete kontekst, når de skaber udviklingsforløb for jeres organisation.

Organisationsudvikling

Hvordan bevæger I jeres organisation, udvikler jeres forretningsmodel og implementerer jeres strategi i hele organisationen? Hvordan får I forandringer, forretning, processer, mennesker og organisation til at spille sammen?

Ledelsesudvikling

Hvordan navigerer I som ledere i havet af modsatrettede krav og forventninger? Hvordan skaber I resultater for forretningen, opbygger en velfungerende organisation og skifter mellem forskellige ledelsespositioner – på én gang?

Teamudvikling

Har I svært ved at skabe momentum blandt jeres ledelsesteams og identificere de fælles, strategiske ledelsesopgaver? Halter det med at få implementeret forandringer og organisationsændringer? Eller har I bare ambitioner om at udvikle jer som ledere?

Ledersparring

Gentager du de samme mønstre og ender du i de samme konflikter og med de samme problematikker igen og igen? Er du bevidst om din egen ledelse? Kender du din foretrukne ledelsesstil, eller udøver du ledelse på gefühl?

Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.