Scroll Top

Ydelser

Ledersparring

Ledersparring handler om alt det, du er udfordret af i dit personlige lederskab, og hvor du ønsker at udvikle dig som leder. I vores sparringsforløb får du et fortroligt rum med tid og ro til sparring og konstruktivt modspil om de konkrete udfordringer og ambitioner – så du tager beslutninger ud fra et bevidst valg og ikke styret af tilfældigheder.

Vi tilbyder ledersparring indenfor

  • Personlige aspekter af lederrollen
  • Samarbejde med andre ledere
  • Det personlige lederskab
  • Arbejdspres – krydspres i lederskabet
  • Konflikthåndtering

Samtaleforløb og stresshåndtering

Vi tilbyder samtaleforløb med fokus på stresshåndtering. Sammen med dig udvikler vi dine egne færdigheder til at håndtere stress, så du genvinder overblikket og handlekraften. Det samme kan vi gøre for dine medarbejdere, hvis nogen er ramt af stress, eller der er brug for konflikthåndtering eller udviklingsforløb.

Sådan arbejder vi med ledersparring

Vi går helt tæt på dit lederskab og hjælper dig med de udfordringer, du står med. Vi arbejder med dine relationelle kompetencer og med at udvikle en bevidsthed om egen ledelse for at opnå reel forandring og udvikling. Vi hjælper dig med at prioritere og vælge til og fra.

Vi arbejder ud fra ledelsesbegrebet paradoksledelse, der ser ledelsesopgaven som kompleks og præget af mange og ofte modsatrettede krav. Vi hjælper dig til at bevare kompleksiteten i dine ledelsesmæssige refleksioner – både-og i stedet for enten-eller!

Vores erhvervspsykologer har arbejdet med ledere og lederudvikling og -sparring på alle niveauer, brancher og sektorer. Vi sætter os ind i din hverdag, men også din forretning, branche eller sektor, så vores rådgivning kommer helt tæt på den forretningsmodel og kultur, du arbejder i.

Ledersparring er med til at omsætte dine ambitioner til konkrete handlinger.

Kontakt os

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om ledersparring hos Clavis Erhvervspsykologi.

Mobil: 30 58 88 68
Mail: kontakt@clavis.dk

Få vores nyhedsbrev
- viden, inspiration, nyheder om vores arrangementer og værktøjer til dit lederliv.
Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.