Scroll Top

Lars Dalby Gundersen

Om os

Lars Dalby Gundersen

Lars er erhvervspsykolog, cand.psych.aut. og partner i Clavis Erhvervspsykologi. Han har siden 2007 fungeret som ledelses- og organisationskonsulent i en række private og offentlige organisationer.

Lars har et fokus på at kombinere det forretningsmæssige, det organisatoriske og de psykologiske perspektiver, så der skabes resultater, der giver værdi til organisationen. Hans tilgang er konkret, praksisorienteret og ligefrem.

Lars arbejder primært med organisatoriske forandringsprocesser samt udvikling af ledere og lederteam, der skal navigere og skabe handlekraft i organisatorisk kompleksitet. Lars bliver af kunderne brugt som proceskonsulent, strategisk sparringspartner, foredragsholder og som personlig coach for ledere og ledelsesteam.

Lars har de sidste 10 år arbejdet med paradoksledelse og brugen af paradokstænkningen i organisationer i bestræbelsen på at balancere de mange komplekse og til tider modsatrettede krav, der præger enhver organisations liv.

Lars løser særligt opgaver indenfor:

  • Ledelsesudvikling
  • Strategiske og organisatoriske forandringsprocesser
  • Udvikling af samarbejdsrelationer
  • Samarbejdskultur og teamsamarbejde
  • Stress
  • Sparring med ledere og medarbejdere
  • Supervision af psykologer og konsulenter

Lars er certificeret i ledelsesværktøjerne MPI (Management Paradox Indicator), DiSC og The Five Behaviors of a Cohesive team.

Lars
Lars Dalby Gundersen
Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.