Scroll Top

Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivs- og cookiepolitik for Clavis Erhvervspsykologi P/S

Dataansvarlig

Clavis Erhvervspsykologi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Clavis Erhvervspsykologi
Nørreport 26. 2. sal
8000 Aarhus C
Telefon: 30 58 88 68
E-mail: kontakt@clavis.dk
CVR-nr.: 39 14 85 52

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på kontakt@clavis.dk

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter:

Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies for, at hjemmesiden kan fungere.

Kommunikation med potentielle kunder
Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

  • Kontaktformular
  • E-mail
  • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig og fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: Navn, e-mail, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser, information om webinarer, kurser, fyraftensmøder, tilbud og lignende.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en bekræftende mail til. På denne måde sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet – dvs. afgivet aktivt samtykke.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Persondata ifm. arrangementer, events og webinarer

Når du deltager i et af vores tilbud, behandler vi de almindelige personoplysninger om dig, som du har givet til os. Det drejer sig eks. om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, titel og arbejdsplads.

Vores formål med at behandle dine personoplysninger er at kunne gennemføre den pågældende aktivitet og løbende at kunne orientere dig om praktiske forhold omkring afholdelsen.

Ved tilmelding til vores aktiviteter accepterer du også at modtage henvendelse omkring evaluering af aktiviteten. Vores evalueringer er med til at forbedre kvaliteten af vores tilbud, og vi håber, at du vil være os behjælpelig med dette.

I nogle tilfælde vil vi også anvende dine personoplysninger til at udarbejde analyser og statistik, men vi vil i denne forbindelse anonymisere dine personoplysninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre det pågældende arrangement og evaluere det – dog maksimalt i 5 år.

Deltagelse i et arrangement er personligt, og du indgår i et fortroligt rum med de andre deltagere.

Det er derfor forbudt at dele personoplysninger om de øvrige deltagere samt at lave egne optagelser af mødet uden forudgående aftale.

Optagelse af webinarer og onlinearrangementer

Hvis det vurderes at være gavnligt for deltagernes udbytte og fortsatte læringsproces, forbeholder vi os retten til at optage onlinearrangementer og webinarer.

Optagelsen vil kun være af plenumaktiviteter, og evt. breakout-rooms eller andre situationer, hvor enkeltpersoner tydeligt kan identificeres, optages ikke – eller klippes fra ved efterbehandling.

Det er forskelligt på de benyttede platforme, hvor meget data der indgår i optagelsen. I nogle tilfælde indgår fx chat og afstemninger ikke, mens andre programmer optager alt, hvad der sker i mødet.

Optagelsen sendes til alle tilmeldte og må ikke videresendes uden forudgående aftale.

Optagelsen kan blive bragt på clavis.dk, men uden enkeltpersoner kan identificeres uden forudgående aftale.

Det vil altid tydeligt fremgå, om et webinar optages.

Det er ikke muligt efterfølgende at blive redigeret ud af en optagelse, så hvis du ikke ønsker at fremgå, er din eneste mulighed for at sikre dette 100 %, at du ikke deltager. Skriv til kontakt@clavis.dk hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere, om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Databehandlere

Clavis Erhvervspsykologi benytter en række databehandlere/underdatabehandlere til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende data på vegne af Clavis Erhvervspsykologi og må ikke anvende dem til eget formål. Vi anvender kun databehandlere, der kan give dine data en tilstrækkelig beskyttelse. Behandlingen sker på baggrund af en databehandleraftale indgået mellem databehandleren og Clavis Erhvervspsykologi.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på kontakt@clavis.dk, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ændringer
Clavis Erhvervspsykologi forbeholder sig retten til at ændre denne persondatapolitik. Du kan til enhver tid finde den seneste version på vores hjemmeside – www.clavis.dk.

Cookiepolitik hos Clavis Erhvervspsykologi P/S

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Cookies er data, der gemmes på din enhed (computer, mobil, tablet el. lign.). Disse data har til formål at genkende din enhed og øge brugervenligheden samtidigt med, at de husker indstillinger, målretter, annoncer mm. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette dine cookies og alternativt blokere dem. Sletter eller blokerer du dog dine cookies, vil de annoncer du får vist ikke være lige så relevante for dig. Desuden vil der oftere blive vist annoncer for dig.

Se vejledning for at slette cookies http://minecookies.org/cookiehandtering

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Clavis Erhvervspsykologi P/S
Nørreport 26, 2 sal
8000 Aarhus C
Telefon: 24261611
E-mail: kontakt@clavis.dk

Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.