Organisationsudvikling

Fusioner, omorganiseringer, tilpasninger, implementering af nye tiltag og øvrige forandringsprocesser skal organisationen bygges op, så den er gearet til at løse den nye opgave. Det gøres ikke kun gennnem ny struktur, men også ved at menneskene flytter ind i denne struktur og finder optimale arbejds- og samarbejdsformer i den nye organisation. Clavis Erhvervspsykologi bidrager som konsulenter for organisatoriske udviklingsprocesser.

I Clavis Erhvervspsykologi har vi mange års erfaring med at hjælpe virksomheder til at finde effektive og konstruktive samarbejdsformer når organisationens vilkår, struktur og opgaver forandres.