Scroll Top

Betalings- og aflysningsbetingelser

Betaling

Vi fremsender faktura løbende for afholdte konsulentaktiviteter.

Ved samtaleforløb fremsendes fakturaen ved forløbets afslutning – eller ved årsafslutning/afslutning op til sommerferien.

Fakturabeløbet indsættes på vores bankkonto senest 14 dage efter fakturadato.

Aflysninger

Hvis kunden aflyser eller flytter en opgave i et forløb/selve forløbet senere end 20 dage før fastlagte datoer, betales det fulde beløb.

Hvis kunden aflyser eller flytter en opgave senere end 45 dage før fastlagte datoer, betales 50 % af det fulde beløb.

Aflyser Clavis som leverandør, er Clavis forpligtet til at levere samme ydelse på et senere tidspunkt.

Ved samtaler medfører aflysninger eller flytninger op til 5 hverdage før samtalen honorar for samtalen. Aflysninger 6 eller flere hverdage forud for aftalen, faktureres ikke.

Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.