Scroll Top

MPI-test og certificering

Ydelse

MPI-test og certificering

Clavis Erhvervspsykologi både tester og certificerer andre konsulenter i at bruge MPI – Management of Paradox Indicator.

MPI – Management of Paradox Indicator er et testværktøj til at arbejde med nogle af de ledelsesmæssige paradokser, der opleves, når organisationen skal balancere mellem kravene om Fornyelse – Stabilitet samt mellem Relationer og Resultater.

Hvad er MPI?

MPI er en måling af lederens aktuelle fokus på ledelse. Den bygger på Quinn og Camerons model for Competing Values, en teori, som hævder, at succesfulde virksomheder formår at balancere i modsatrettede krav som retter sig udad til omverdenen og samtidig også tager vare på interne anliggender i virksomheden. For at organisationen skal lykkes, skal den balancere  ledelsesindsatsen mellem Fornyelse – Stabilitet samt mellem Relationer og Resultater. Dette indebærer en række ledelsestiltag, som ledergrupper med fordel kan drøfte i samarbejde således at ledelse bliver implementeret på et fælles teorigrundlag og med fælles udgangspunkt i en model, der rummer kompleksitet, ambivalens og flertydighed i krav til lederrollen. God ledelse er et spørgsmål om at implementere den strategi, som virksomheden arbejder efter.

Hvordan bruges MPI?

Med udgangspunkt i MP målingerne kan ledelser og ledergrupper tage afsæt i en fælles forståelse for:

  • Hvor virksomheden skal lægge sit ledelsesfokus i den kommende tid.
  • Hvilke lederprofiler, der er i en ledergruppe.
  • Hvordan lederens omgivelser oplever den aktuelle ledelse, der bedrives i organisationen
  • Hvilke ændringer der med fordel kan introduceres i ledelsesindsatsen.
  • Hvad ændret ledelsesmæssigt fokus vil sige – omsat til  konkrete ledelsesmæssige tiltag.
  • En forståelse af ledelse, som implementering af en virksomheds strategi, der løbende ændrer sig, og som derfor også må tilpasses løbende.


Certificering i brug af MPI

Certificeringen sker på et seminar, hvor formålet er bl.a. at deltagerne får en grundig indføring i paradoksledelse som fundament for at forstå ledelse der rummer kompleksitet og opnår fortrolighed med tilbagemelding og dialog. Derudover får deltagerne også erfaring med hvordan de bruger de tre indikatorer og indgår i en dialog med de andre deltagere såvel som underviserne om hvorledes MPI kan og bør bruges.

Med MPI kan virksomheden måle følgende:

1. Selvindikator

En Selvindikator hvor du som leder vurderer din egen lederadfærd
Anvendes til at vurdere egne styrker og svagheder i den personlige lederadfærd
Afspejler egen vurdering af det personlige lederskab.

2. Gruppeindikator

En Gruppeindikator, hvor f.eks. en gruppe af medarbejdere eller kollegaer scorer din lederadfærd som en samlet gruppe
Anvendes til at vurdere omverdenens opfattelse af lederadfærden hos lederen
Afspejler andres vurdering af det personlige lederskab.

3. Matchindikator

En Matchindikator hvor ledelsen vurderer behovet for ledelse i virksomheden. Resultatet sammenholdes med en eller flere selvindikatorer.

Anvendes til at vurdere behovet for lederadfærd i det konkrete job
Afspejler ledelsens forventninger til det personlige lederskab og ledelsens strategiske sigte.
Matchindikatoren kan med fordel anvendes i forbindelse med nyansættelser.
Slutresultatet af hver enkelt indikator kaldes en Score – Selvscore, Gruppescore og Matchscore. Resultaterne består af en grafisk illustration samt en koncentreret rapport som beskriver netop din lederadfærd. Ligeledes inkluderes en række anbefalinger til hvorledes der kan arbejdes med lederadfærden – afhængig af de forskelle som opstår mellem egen opfattelse, gruppens opfattelse og ledelsens opfattelse af behovet i dit job.
De enkelte resultater kan med fordel kombineres, og giver et solidt indblik i det personlige lederskab samt det konkrete ledelsesbehov i din organisation.

Læs mere om MPI på: mpindicator.dk

Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.