Scroll Top

Annie Bjørnsig

Om os

Annie Bjørnsig

Annie er uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet med speciale inden for det erhvervspsykologiske felt.

Annie brænder for at bruge sin viden til at bidrage med ny indsigt og nye perspektiver, der flytter mennesker og organisationer i den, for dem, mest givende retning.  Annies arbejde er kendetegnet ved en praksisnær og helhedsorienteret tilgang hvor individuelle faktorer, relationelle dynamikker og den organisatoriske kontekst aldrig står alene.

Det handler om at skabe meningsfulde forandringer, der giver reel værdi og læring i praksis.

Annie er i sit arbejde inspireret af datainformeret praksis, hvor indsamling og analyse af data bruges til at udvikle nye meningsfulde og varige praksis- og handlingsændringer. Annies arbejde er kendetegnet af en nuanceret forståelse af den specifikke kontekst, som I står over for.

Annie løser blandt andet følgende opgaver:

  • Ledelses- og organisationsudvikling med fokus på datainformeret praksis til udvikling og implementering af vellykkede og varige forandringsprocesser
  • Sparrings- og coachingforløb med ledere og medarbejdere
  • Udvikling af teams, samarbejdsrelationer og samarbejdskultur, herunder konflikthåndtering og det svære samarbejde på flere niveauer i organisationen
  • Procesfacilitering og oplæg

Annie har fra tidligere ansættelsesforhold en baggrund som organisationskonsulent ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Institut i Statskundskab på Aarhus Universitet. Hun har herfra stor erfaring i at arbejde med forskellige offentlige organisationer om at formulere visioner, der skaber en fælles retning for medarbejdere og ledere, styrke samarbejdet i afdelinger via afstemt deling af ledelsesopgaver mellem medarbejdere og ledere, samt understøtte og fremme medarbejdermotivation.

annie_web
Annie Bjørnsig
Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.