Scroll Top

Annie Bjørnsig

Om os

Annie Bjørnsig

Annie er konsulent i Clavis Erhvervspsykologi. Annie er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet med speciale inden for det erhvervspsykologiske felt.

Ekspertise

Annie brænder for at bruge sin viden til at bidrage med ny indsigt og nye perspektiver, der flytter mennesker og organisationer i den, for dem, mest givende retning.

Annies arbejde er kendetegnet ved en praksisnær og helhedsorienteret tilgang, hvor individuelle faktorer, relationelle dynamikker og den organisatoriske kontekst aldrig står alene. Det handler om at skabe meningsfulde forandringer, der giver reel værdi og læring i praksis.

Annie er i sit arbejde inspireret af datainformeret praksis, hvor indsamling og analyse af data bruges til at udvikle nye meningsfulde og varige praksis- og handlingsændringer. Annies arbejde er kendetegnet af en nuanceret forståelse af den specifikke kontekst, som I står over for.

Annie løser opgaver inden for:

  • Ledelses- og organisationsudvikling med fokus på udvikling og implementering af vellykkede og varige forandringsprocesser
  • Sparrings- og coachingforløb med ledere, lederteams og medarbejdere
  • Udvikling af teams, samarbejdsrelationer og samarbejdskultur, herunder konflikthåndtering og det svære samarbejde på flere niveauer i organisationen
  • Proces- og mødefacilitering, oplæg og foredrag
Annie Bjørnsig-portræt
Annie Bjørnsig

Viden

I vores vidensunivers kan du se flere af Annies faglige udgivelser.
Besøg vidensuniverset her.

Præferencer
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.