Events

Paradokser og pres i det personlige lederskab

Ledere inden for ældre-, sundheds- og socialområdet står ofte over for en kompleks vifte af udfordringer, hvor krav og forventninger trækker i modsatte retninger både organisatorisk, ledelsesmæssigt og i lederlivet. Udfordringerne kan føre til handlingslammelse, afmagt eller tvivl, og hvordan håndterer man kravene og de modsatrettede følelser i sit personlige lederskab – også når det bliver svært?