Events

Ældreområdet: Motivation og trivsel i lederrollen

Som leder på ældreområdet er du ansvarlig for at drive og udvikle din organisation i en tid med mange krævende ledelsesopgaver.
Tendenserne er velkendte: Vores ældre borgere lever længere, antallet af borgere med kroniske sygdomme og komplekse behandlingsforløb er stigende og kræver øget tværfagligt samarbejde. Dertil kommer store rekrutterings- og fastholdelsesproblematikker i mange organisationer på ældreområdet