Events

Hvordan kan vi forstå og tage hånd om unges mistrivsel?

Mange unge på gymnasiale uddannelser oplever mistrivsel og psykisk sårbarhed, og i 2022 viste en undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning, at 44 pct. af de 16-25-årige mistrives i forskellig grad. Når så mange unge oplever mistrivsel og psykisk sårbarhed er der brug for ikke at placere årsagen hos den enkelte, men at kigge på rammer, kultur og struktur for ungdomslivet.

Ældreområdet: Hvordan leder man medarbejdere i afmagt?

Ældreområdet i Danmark er i disse år under et stort pres. Det mærkes, føles og opleves i særdeleshed af dem, der står helt inde i maskinrummet; medarbejderne. Manglende hænder, flere ældre og en øget kompleksitet i opgaveløsningen skaber frustrationer, og det øger risikoen for afmagt, som i forvejen ofte kan ramme os, når vi arbejder med andre mennesker.

Talk: Afmagt

Deltag i denne talk og bliv introduceret til centrale aspekter ved afmagt og hvorfor det kan anskues som samtidens oversete vilkår i offentlig ledelse.

Bæredygtighedens paradokser

Kom med til workshop og formiddagsmøde og få øje på, hvordan den bæredygtige udvikling er fyldt med modsatrettede krav og paradokser i offentlige organisationer.

Lederskabets paradokser

Meget organisatorisk kompleksitet viser sig i helt konkrete paradoksale krydspres, hvor ledere bliver udspændt mellem modsatrettede dagsordner og hensyn.