Publikationer

Gbys_clavis_web_viden_artikel_AM_200706_vers1

Onboarding: Gør den nye leder en tjeneste – fortæl om bøvlet

ARTIKEL: Motivationen er i top hos de fleste ledere, når de skifter job. Men motivationen forsvinder hurtigt, hvis ikke lederen bliver mødt af et gennemtænkt onboardingforløb, hvor der også bliver fortalt om bøvlet. Læs her, hvordan I lykkes med onboarding af nye ledere.

Artiklen er skrevet af Lene Ravn Holst, Søren Schøler Nielsen og Annie Bjørnsig.

Væksthus for ledelse, februar 2023

Gbys_clavis_web_viden_artikel_AM_200706_vers1

De svære tværgående sager – hvordan hjælper vi Felix?

ARTIKEL: Hvordan hjælper vi Felix? Det er hverken nogen nem eller billig øvelse at få det tværgående samarbejde til at fungere, men hvis vi vil lykkes bedre med at hjælpe de mest udsatte børn og unge i Danmark, er det nødvendigt at investere og udvikle samarbejdet. Læs Tinne Quistorff Clausens artikel i Væksthus for Ledelse, hvor hun anviser tre nye spor til at lykkes bedre med det tværgående samarbejde. Læs her, hvordan.

Kunsten at koge en froe

Kunsten at koge en frø: Du skal elske problemer og dyrke samskabelse, hvis du vil have succes med klimamål

ARTIKEL: Klimadagsordenen nødvendiggør nogle af de både vigtigste og sværeste strategiske og organisatoriske forandringsprocesser i mange organisationer. Du skal som leder både elske problemer og være i stand til at håndtere komplekse og paradoksale problemstillinger for at kunne levere gode resultater på klimamål.

Artiklen er skrevet af Anna Kirstine Jespersen, Camilla Duus og Henrik Müller.

Teknik og Miljø, september 2021 (pdf)

Gbys_clavis_web_viden_artikel_AM_200706_vers1

Ledelsesmæssige greb kan styrke inklusionen i skolen

ARTIKEL: At skabe gode fællesskaber for alle børn i folkeskolen er en vigtig dagsorden, men i mange af landets 98 kommuner er der udfordringer. En ny tilgang til at se handlemuligheder i budgettet kombineret med gode ledelsesmæssige greb kan bidrage til at knække en negativ udvikling, hvor stadig flere børn henvises til specialområdet.

Artiklen er skrevet af Camilla Duus, Lars Dalby Gundersen og Rikke Mejdahl Bøjlesen

Gbys_clavis_web_viden_artikel_AM_200706_vers1

Det gælder om at finde balancen mellem nærhed og afstand

ARTIKEL: Kender du det, at det som skoleleder kan det være svært at finde den rette dosis handlekraft og beslutningsevne uden at tage over og ’fikse’ problemerne for medarbejderne? Især når det handler om udfordringer med inklusion?
Konsulent hos Clavis Erhvervspsykologi Lene Ravn Holst har i samarbejde med Herning Kommune stået for en omfattende undersøgelse blandt dagtilbuds- og skoleledere. I Skolelederforeningens magasin Plenum beskriver hun, de svære situationer, som undersøgelsen viste, og giver bud på, hvad man som leder skal være opmærksom på for at finde balancen.

Plenum, maj 2021 (pdf)

Gbys_clavis_web_viden_artikel_AM_200706_vers1

Skoleleder: Der er stadig rester af ønsket om, ”at bare de børn ikke var her”

ARTIKEL: Godt 100 kvalitative interviews med ledere og nøglemedarbejdere i børne- og ungeområdet i Herning og i Skanderborg har givet unik indsigt i årsagerne til, hvorfor flere og flere skolebørn indstilles til specialtilbud i Danmark. Det handler både om et præstations- og diagnosesamfund og en øget forældreinvolvering, men også skolernes egen kultur og eget syn på inklusion skaber udfordringer. Nu skal konkrete initiativer vende udviklingen.

Artiklen er skrevet af Camilla Duus, Lars Dalby Gundersen og Lene Ravn Holst, Clavis Erhvervspsykologi

Væksthus for Ledelse, LederWeb, maj 2021